شرکت طرح شهر پایدار

شرکت طرح شهر پایدار

خلاصه فعاليت

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی -شهرسازی -ساماندهی توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی – طراحی شهری- معماری – میراث فرهنگی- نقشه برداری – انفورماتیک- خدمات پیشخوان شهرسازی-خدمات ناظر حقوقی شهرسازی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره شرکت طرح شهر پایدار: شرکت مهندسین مشاور طرح شهر پایدار در تاریخ میانه سال ۱۳۸۷ در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به ثبت رسیده و فعالیت خود را در زمینه های مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی و طراحی شهری آغاز نموده است. در حال حاضر این مشاور موفق به اخذ رتبه پایه ۳ تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی از دفتر فنی محترم استانداری خراسان رضوی گردیده و فعالیت خود را در این زمینه به صورت رسمی آغاز نموده است.

خدمات و موضوع فعالیت :
 مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی: انجام مطالعات، برنامه ریز منطقه ای (شهری و روستایی)، برنامه ریزی توسعه کالبدی، مطالعات آمایشی، توریسم و گردشگری، تهیه طرح های هادی روستایی، ساماندهی عشایری، مکان یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین، ساماندهی صنایع دستی، به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای (سنجش از دور) در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی در زمینه های مختلف.
 1. شهرسازی: انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های آمایش سرزمین، کالبید ملی و منطقه ای، توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، طرح های هادی شهری، طرح های آماده سازی و همچنین مطالعات برنامه ریزی بخش های تاریخی شهری، ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری، طرح های حفاظت شهرها در برابر حوادث و زیبا سازی شهری.
 2.  ساماندهی توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی: انجام مطالعات و برنامه ریزی و ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی، انجام مطالعات برنامه ریزی، امکان سنجی و تهیه طرح های راهبردی- ساختاری، بهسازی، نوسازی و ساماندهی بافت های ویژه.
 3. طراحی شهری: انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه چارچوب و طرح های مفهومی در سطح شهر و تصمیم گیری در مورد چگونگی عناصر شهری و تدوین راهبرد و سیاست های برخورد با فضاهای شهری، تهیه راهنمای طراحی شهری و تهیه طرح های شهری از قبیل مراکز شهری، میادین، بدنه های شهری، فضای سبز و …
 4.  معماری: انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنری، بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها، واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمان های تجاری، اداری، صنعتی، کارخانه ها و ساختمان های مربوط به خدمات و تأسیسات شهری. همچنین انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، مرحله اول و دوم و نظارت بر ساخت پروژه های معماری داخلی، تهیه یادمان ها و یادبودها، آرم ها و نشانه ها، تهیه نقشه های دو بعدی و سه بعدی در محیط نرم افزارهای AutoCAD و ۳DMAX.
 5.  فضای سبز: مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران فضای سبز، طراحی جامع فضای سبز، شناسایی گیاهان و درختان کاربردی در پارک ها و فضای سبز، استانداردسازی و بهینه سازی فضای سبز، چشم اندازهای طبیعی شهری و باغات شهری.
 6.  میراث فرهنگی: انجام مطالعات، ساماندهی، مرمت، احیاء، پژوهش و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی.
 7.  نقشه برداری و: GIS انجام مطالعات و عملیات نقشه برداری و پیاده سازی در محیط های AutoCAD و GIS
 8. انفور ماتیک: پیشتیبانی و مشاور کلیه امور مربوط به خدمات کامپیوتری و انفورماتیک
 9. خدمات پیشخوان شهرسازی: انجام کلیه امور مربوط به شهرسازی و شهرداری در خصوص :اخذ پروانه،پایانکار،استعلامات و…
 10. خدمات ناظر حقوقی شهرسازی: انجام کلیه امور مربوط به نظارت مهندسان شهرساز در عرصه نظام مهندسی در خصوص تفکیک کاربری،انطباق کاربری و…
 11. متفرقه: شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، عقد قرارداد با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی، انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث و انجام اقدامات لازمه در راستای موضوع شرکت.


نظرات