طرح و تحول

طرح و تحول

خلاصه فعاليت

مهندسان مشاور طرح و تحول در تاریخ 1365 به شماره 5367 به ثبت رسیده و توانسته صلاحیت حرفه ای خود در زمینه های معماری و شهر سازی را به تائیدمعاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری برساند. این شرکت دارای پایه 3 تخصص ساختمان های مسکونی ،تجاری، اداری، صنعتی و نظامی با تعداد 4 کار مجاز و پایه 3 تخصص شهرسازی با تعداد 4 کار مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد.

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره شرکت: مهندسان مشاور طرح و تحول به منظور حضور فعال خود در پیشبرد سیاست های کلی توسعه کشور با بهره گیری از تجارب مدیران و همکاران خود طیفی از خدمات مشاوره ای به شرح ذیل را تقدیم  می دارد. الف – شهرسازی – مطالعات و برنامه ریزی و طراحی منطقه ای و شهری. – مطالعات و طراحی شهری. – مطالعات و طراحی آماده سازی اراضی مسکونی و شهرک صنعتی وتفریحی و… – مطالعات و طراحی سیویل و انجام نقشه برداری. - مطالعات و طراحی تأسیسات شهری (شبکه توزیع آب،شبکه جمع آوری فاضلاب، سیستم دفع آب های سطحی داخلی و خارجی). ب- معماری – مطالعات و طراحی مسکن . – مطالعات و طراحی بناهای عمومی (اداری، تجاری ، مذهبی ، درمانی،آموزشی و ورزشی و …) – مطالعات و طراحی سازه ، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بناها . – مطالعات و طراحی سازه های خاص و صنعتی. ج- لند اسکیپ – مطالعات و طراحی فضاهای سبز شهری ، پارکها، سایت های صنعتی، دریاچه های مصنوعی و تفرجگاهها. – مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری قطره ای و بارانی و زهکشی. د- نظارت -عالیه. – کارگاهی . ه-عامل چهارم (مدیریت پروژه) خط مشی کیفیت

مهندسین مشاور طرح وتحول دارای صلاحیت حرفه ای در زمینه معماری وشهرسازی از شروع فعالیت خود سعی نموده است در راستای جهانی اندیشیدن و جهانی شدن درجهت ارتقاء مداوم کیفیت خدمات خود و کسب رضایت کلیه طرفهای ذی نفع بویژه کارفرمایان محترم گام بردارد. در این راستا با تدوین اهداف ذیل به عنوان سر لوحه عملکرد خود به افزایش رضایت کارفرما وبهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 می اندیشد. ۱-  افزایش سهم بازارو توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی. ۲- ارتقاء سطح دانش کارکنان و استفاده از مدیران و کارشناسان متعهد،متخصص و توانمند . ۳-   افزایش رضایت کارفرمایان  و کارکنان . امید است که پروردگار عالم کلیه پرسنل و دست اندرکاران این مرکز را یاری نماید تا در راستای اهداف فوق گام برداشته و نهایت تلاش خود را جهت تعالی سازمان بعمل آورند. مفاد این خط مشی ،به منظور پاسخ گوئی به توسعه وتحولات شرکت سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد.نظرات