تحکیم فرجام تهران

تحکیم فرجام تهران

خلاصه فعاليت

طراحی و اجرای پروژه های صنعتی ساختمانی
مشارکت در اجرای پروژه های مختلف

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره شرکت تحکیم فرجام:

شرکت تحکیم فرجام تهران در سال ۱۳۸۰ با هدف طراحی و اجرای پروژه های صنعتی ساختمانی تاسیس و در این مدت با مشارکت در اجرای پروژه های مختلف همواره سعی در استفاده از روش های نوین اجرایی و مدیریتی ، به منظور بالا بردن کیفیت ساخت و سازها و همچنین کوتاه نمودن زمان اجرای طرح ها یه یکی از مهمترین ارکان اجرا و مدیریت پروژه در سطح جهان می باشد ، داشته باشد .
این مجموعه مشخصات تعدادی از پروژه هایی که شرکت تحکیم فرجام تهران ، طی سال های گذشته در ان ها سهیم بوده است را به نمایش می گذارد .نظرات