سقف تام با قالب فلزی موقت

1 نتیجه یافت شد


سقف تام (مرکز توسعه مهندسی و کارآفرینی عمران ایران)

تولیدکننده تیرچه نوین تام- تیرچه های فلزی خودایستا- سقف تام با قالب فلزی موقت- مش الیاف شیشه (GFRP)
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری