سازه های دریایی

3 نتیجه یافت شد


پردیسان سازه

مهندسین مشاور دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره پایه 1 ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی، پایه 1 راه آهن، پایه 2 بندرسازی و سازه های دریایی، پایه 2 سدسازی، پایه 3 ساختمانهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی، پایه 3 مقاوم سازی، پایه 3 سازه
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

تدبیر ساحل پارس

مهندسین مشاور دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره پایه 2 ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، نظامی، صنعتی، پایه 1 تخصص بندرسازی و سازه های دریایی، پایه 1 تخصص مقاوم سازی گروه شهرسازی و معماری، پایه 1 تخصص سازه، پایه 3 تخصص راه آهن، پایه 3 تخصص راهسازی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

عمران ایران

مهندسین مشاور دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره پایه 1 تخصص بندرسازی و سازه های دریایی- پایه 1 تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل- پایه 1 تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی- پایه 2 تخصص ژئوتکنیک- پایه 3 تخصص شهرسازی- پایه 3 تخصص نقشه برداری زمینی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری