سازه فضاکار

7 نتیجه یافت شد


هموند پارسه

شرکت تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات طراحی و اجرای انواع سازه های فضاکار (سازه های فضایی)
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

ایستاک پیشرو سازه

طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی- پارچه ایی و بادی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

سازه های فضایی ایمن

طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی- تولید ساندویچ پنل دیواری و سقفی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

رخ بام سازه

طراحی، تولید، نصب و اجرای سازه های فضایی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری