بهسازی لرزه ای

3 نتیجه یافت شد


دریا خاک ‌‌پی

مهندسین مشاور دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره پایه 3 سدسازی، پایه 1و2 ژئوتکنیک، پایه 2و3 سازه، پایه 3 مقاوم سازی معماری و شهرسازی، پایه 3 مقاوم سازی راهسازی، پایه 3 مقاوم سازی کارهای آبی، پایه 3 زمین شناسی، پایه 3 ساختمانهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

کیسان ابنیه

شرکت ارائه دهنده خدمات طراحی سازه های جدید، مهندسی ارزش و کاهش وزن آهن آلات و آرماتور مصرفی در پروژه ها، ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود، تحلیل پیشرفته سازه ها
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

امداد صنعت ساختمان

مهندسین مشاور دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره پایه 2 سازه
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری