مجله ساختمان

مجله ساختمان

خلاصه فعاليت

ماهنامه خبری، آموزشی، پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

۰ ماهنامه خبری، آموزشی، پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان

تلفن

22853530

فکس

22853530

نشانی پستی

تهران- خیابان دکتر شریعتی- بالاتر از پل سیدخندان- خیابان خیرمندی- ساختمان صما

پست الکترونیکی

info@mspir.irنظرات