نوین تجهیز آزما

نوین تجهیز آزما

خلاصه فعاليت

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی خاک و تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت برخی از مهمترین خدماتشرکت نوین تجهیز آزما و قابل ارائه به مراکز آموزشی، دانشگاهی، تولیدی و صنعتی می باشد.

اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره شرکت نوین تجهیز آزما:

با بیش لز یک دهه حضوردر صنعت آزمایشگاهی کشوراینک مفتخر است که حضور خود را در کنار مهندسین مشاور ، مراکز آموزشی ، دانشـگاهی ، آزمایشگاهی ، تحقیقـاتی ، صنعتی و تولیدی تداوم بخشد و این امر را با استراتژی کیفیت درخور مشتری سرلوحه خود قرار داده است .

موضوع فعالیت :

تجهیزات آزمایشگاهی – لوازم آزمایشگاهی خاک

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی خاک و تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت برخی از مهمترین خدماتشرکت نوین تجهیز آزما و قابل ارائه به مراکز آموزشی، دانشگاهی، تولیدی و صنعتی می باشد.

 

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی که توسط نوین تجهیز آزما ارائه می شود از استانداردهای بالایی برخورد دار بوده و در زمینه های مختلف کاربرد دارد. برخی از مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی عبارتند از:

تجهیزات آزمایشگاهی ترمومتر دیجیتال و آنالوگ

تجهیزات آزمایشگاهی ترازو

انواع ترازو دیجیتال

ظروف توده حجمی تجهیزات آزمایشگاهی

ساعت اندیکاتور در تجهیزات آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی خاک

لوازم آزمایشگاهی خاک در انواع و مدلهای مختلف در نوین تجهیز آزما ارائه می شود. برخی از مهمترین لوازم آزمایشگاهی خاک قابل عرضه عبارتند از:

دستگاه تحکیم تک بعدی لوازم آزمایشگاهی خاک

لوازم آزمایشگاهی خاک شیکر الک

لوازم آزمایشگاهی خاک نفوذ پذیری خاک

لوازم آزمایشگاهی خاک ارزش ماسه ای (SE) به همراه تایمر

لوازم آزمایشگاهی خاک قالب و چکش های تراکم

تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت

یکی از خدمات نوین تجهیز آزما ارائه تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت است.تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت داکتیلیتی

تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت چگالی سنج قیر

کلید واژه ها:
تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی خاک,تجهیزات آزمایشگاهی قیر, آسفالت داکتیلیتی,چگالی سنج قیر,لوازم آزمایشگاهی خاک,تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت

مدیر عامل

نوری زاده

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات