مهندسین مشاور هرازراه

مهندسین مشاور هرازراه

خلاصه فعاليت

انجام و عرضه خدمـات مشـاوره و ساخت بطور توام (طرح و ساخت) و همچنین خدمات فنی و مشاوره‌ای از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسائی، توجیه فنی و اقتصادی طرحها، تـهیه نقـشه و اسـناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرحـها
نظـارت بر حـسن اجـراء و انجــام خدمـات مشــاوره ای مربوط به دوره بهره برداری ونگهداری و همچـنین خدمات مدیریت بر طرح هـا

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره گروه مهندسین مشاور هراز راه :

گروه مهندسین مشاور هراز راه در سال ۱۳۶۰ هجری خورشیدی، با همت تعدادی از مدیران و کارشناسانی که پیش از آن درمجموعه‌ای تحت نام «مهندسین مشاور اترس» شاغل بودند، شکل گرفت و تاسیس گردید.

گروه مهـندسین مشــاور هــراز راه، در دوران فعــالیت خــود، با استفـاده از جدید ترین روش های طراحی و بکارگیری انـواع ســخت افـزار ها ونرم افـزارهای کاربردی ذیـربط،

مطالعه، طراحی و نظارت بر اجـرای بسـیاری از پروژه های زیـربنایی و عمرانـی را در نواحـی مختـلف وبویـژه نقـاط صعب العبور،کـشورکه نتیـجه بیــش از ربع قـرن تلاش

مدیریت و مجموعه کارکنان خود در عـرصه سازندگی کشور می بــاشد

شـرح خلاصه فعالیت :

بیش از ۵،۶۰۰ کیلومتر مـسیر های آزادراه، بزرگراه و راه های اصـلی و فرعی ـ بیـش از ۳،۸۰۰ کیلومتر مـسیر های راه آهن در شبکه راه آهن کشوری وشاخه های انشعابی آن و

پروژه های قطار شهری ـ بیش از۳۲۰ دستگاه پل بزرگ وتقاطع‌های غیرهمسطح وهمسطح در محورهای مختلف مواصلاتی کشور ـ بیش از ۶۵،۰۰۰متر تونل های قابل احداث در

مناطق صعب العبور در رشته کوههای البرز، زاگرس و تفتان و همچنین

تونل های عبور قطار‌شهری ـ بیش از۲،۵۰۰،۰۰۰ مترمربع آسفالت به روش بازیافت سرددرجا و۴۰۰،۰۰۰ مترمربع آسفالت به روش بازیافت گرم درجا در مناطق مرکزی

کشور و در جزیره کیش

ـ بیش از ۳۲۵۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیسات جانبی آنها ـ بیش از ۳،۰۰۰ هکتار نقشه‌برداری به روش زمـینی

ـ مطالعات جمع‌آوری ودفع آبهای سطحـی و آماده سازی حدود ۴،۰۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش طرح های عمرانی واقع در سواحل شمالی و جنوبی و سایر نقاط کشور

ـمطالعات ترافیکی وساماندهی حمل ونقل شهری در استان های مختلف

ـ مطالعات تامین روشنایی در تعدادی از پروژههای راهسازی ـ مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک و زمین شناسی طرح ها و پروژه های عمرانی مخـتلف

ـ کنترل مهندسی تعدادی از طـرحها و پروژههای عمرانی و محاسبات هـندسی و سـازه ای برخی پروژه های خاص

ـ انجـام کارهای تحقیقاتی و تهیه کتب و مقالات علمی و تخصصی.

ضمائم:

بخشی از گواهی نامه ها و عضویت هانظرات