فرنهاد

فرنهاد

خلاصه فعاليت

مهندسین مشاور دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره پایه 1 شهرسازی، پایه 1 ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، پایه 2 شهرسازی، پایه 2 طراحی شهری، پایه 3 ساختمانهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی و درمانی، پایه 3 برنامه ریزی فضایی و مطالعات جغرافیایی، پایه ساماندهی و توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی، پایه 3 محیط زیست، پایه 3 سازه، پایه 3 فضای سبز، پایه 3 آمار(مطالعات اقتصادی ، اجتماعی خانوار)

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره مهندسین مشاور فرنهاد:

شرکت فرنهاد هم اکنون با ۲۳ سال تجربه در ارائه خدمات مشاوره  و با به کارگیری بیش از ۱۰۰ تن از کارشناسان مجرب و کار آزموده در تخصص های  شهرسازی ، معماری ، طراحی شهری، محیط زیست، طراحی منظر و  مطالعات اقتصادی و اجتماعی موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت پایه ۱ در تخصص شهرسازی، پایه ۱ در تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، پایه ۲ در تخصص شهرسازی، پایه ۲ در تخصص طراحی شهری، پایه ۳ در تخصص ساختمانهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی و درمانی، پایه ۳ برنامه ریزی فضایی و مطالعات جغرافیایی، پایه ۳ در تخصص ساماندهی و توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی، پایه ۳ در تخصص محیط زیست، پایه ۳ در تخصص سازه، پایه ۳ فضای سبز، پایه ۳ در تخصص آمار(مطالعات اقتصادی ، اجتماعی خانوار) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور شده است. شرکت فرنهاد با توجه تعدد و تنوع پروژه ها و گوناگونی محدوده های جغرافیایی فعالیت دارای گروه های تخصصی مرتبط با فعالیتهاست که در دردفتر مرکزی تهران و شعب  شیراز، مشهد و اصفهان مستقر و مشغول به کار هستند.

موضوع فعالیت:

۰ طراحی شهری

۰ طراحی معماری

۰ ارائه طرح های توسعه و عمران

گواهینامه ها:

۰ دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره:

۰۰ تخصص شهرسازی (پایه یک)

۰۰ تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی (پایه یک)

۰۰  تخصص شهرسازی (پایه دو)

۰۰ تخصص طراحی شهری (پایه دو)

۰۰  تخصص ساختمانهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی و درمانی (پایه سه)

۰۰ برنامه ریزی فضایی و مطالعات جغرافیایی (پایه سه)

۰۰  تخصص ساماندهی و توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی (پایه سه)

۰۰  تخصص محیط زیست (پایه سه)

۰۰ تخصص سازه (پایه سه)

۰۰ تخصص فضای سبز (پایه سه)

۰۰  تخصص آمار(مطالعات اقتصادی ، اجتماعی خانوار) (پایه سه)

تلفن

60-88864154 ,88864152

فکس

88864152

نشانی پستی

تهران- خيابان بهار شمالی- كوچه کوثر- پلاك 26

نوع فعالیت

انجمن، اداره، سازماننظرات