نشریات، نرم افزارها و مراکز آموزشی

20 نتیجه یافت شدرایان سازه

شرکت تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی عمران: نرم افزار مدلسازی و تهیه نقشه های اجرایی فونداسیون، نرم افزار طراحی و ترسیم سازه های اسکلت فلزی و اسکلت بتنی از خروجی نرم افزارهای SAFE و ETABS
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

مرکز معماری ایران

برگزارکننده دوره های تخصصی و آموزشی معماری، معماری داخلی و شهرسازی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

ماهنامه پنجره ایرانیان

ماهنامه تخصصی صنعت درب و پنجره و بهینه سازی انرژی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

فناوری داده پویشگر

شرکت تولیدکننده نرم افزار وابسته به صنعت در و پنجره، شیشه و صنایع وابسته
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

پارمیس

شرکت تولیدکننده نرم افزارهای مالی و حسابداری
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

فراگام آرا

شرکت تولیدکننده نرم افزارهای عمرانی: نرم افزار محاسبه صورت وضعیت، نرم افزار برآورد پروژه و نرم افزار محاسبه حق الزحمه
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری