تجهیزات آزمایشگاهی

2 نتیجه یافت شد


نوین تجهیز آزما

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی خاک و تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت برخی از مهمترین خدماتشرکت نوین تجهیز آزما و قابل ارائه به مراکز آموزشی، دانشگاهی، تولیدی و صنعتی می باشد.
مشاهده جزئیات اشتراک گذاری

سنتام

تولیدکننده‌ی دستگاه‌ها و تجهیزات تست مواد- دستگاه‌ تست‌ کشش- دستگاه تست فشار- دستگاه تست پيچش- دستگاه رئومتر- دستگاه تست خزش- دستگاه تست خمش- دستگاه تست خستگی- دستگاه تست ضربه و دستگاه تست سختی
مشاهده جزئیات مشاهده وب سایت اشتراک گذاری