باغ شهر پردیسان

باغ شهر پردیسان

خلاصه فعاليت

انجام کلیه خدمات طراحی معماری و شهرسازی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره شرکت مهندسین مشاور باغ شهر پردیسان:

انجام کلیه خدمات طراحی معماری و شهرسازی
شهرسازی، طراحی شهری و … ساماندهی و توانمند سازی بافت های  فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
مطالعات جغرافیایی
برنامه ریزی فضایی ( برنامه ریزی شهری )
محیط زیست
طراحی ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری ، صنعتی و نظامی
طراحی ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
معماری داخلی

موضوع فعالیت شرکت:
- شهرسازی، آماده‌سازی ، طراحی های شهری و مجتمع های زیستی
- طرح‌های جامع وتفصیلی شهری و تهیه برنامه های شهری و فضایی
- ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
- ساختمان‌های اداری، تجاری، تحقیقاتی و خدماتی، صنعتی
- مجتمع‌های مسکونی
- ساختمان‌های فرهنگی، آموزشی و مذهبی
- مجتمع‌های تفریحی، گردشگری، هتل‌ها و پارک‌های تخصصی
- ساختمان‌های درمانی و بهداشتی
- مجتمع های تجاری
- لنداسکیپ ،‌ محوطه‌سازی و پارک‌های عمومی
- ساختمان‌های فرودگاهی و بندری و راه‌آهن
- معماری داخلی
- مدیریت طرح
رتبه بندی شرکت از سازمان برنامه و بودجه
پایه ۲      شهرسازی
پایه ۳      مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی ( برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
پایه ۳      ساماندهی و توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
پایه ۳      محیط زیست
پایه ۲      ساختمان های مسکونی ، تجاری  ، اداری ، صنعتی و نظامی
پایه ۳      ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی
مدیران کارمندان
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نام دانشگاه سمت در شرکت سابقه کار
جمشید فرقدانی فوق لیسانس معماری فلورانس ایتالیا مدیر کل ۲۷
علیرضا رأفت لیسانس اقتصاد و عمران دانشگاه جنوبی ایلنیوی آمریکا عضو هئیت مدیره ۳۲
فرید رأفت لیسانس برق دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناس ۲۱
مسعود مدیر لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان مدیر برنامه ریزی شهری ۲۵
جمال محمدی دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان طراح شهری ۲۱
احمد کرباسی فوق لیسانس شهرسازی شهید بهشتی کارشناس شهرسازی ۲۵
علی ناظمی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان مشاور اقتصادی ۹
محسن موسوی نسب فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه تهران مشاور جامعه شناسی ۸
مریم نوری فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه اصفهان کارشناس ۵
فرزانه حسینی فوق لیسانس معماری دانشگاه خوراسگان مدیر آتلیه معماری ۱۴
محمد ابراهیم حمیدی لیسانس طراحی داخلی و لنداسکیپ دانشگاه فلورانس ایتالیا کارشناس طراح داخلی ۳۱
محمد ابراهیمیان فر فوق لیسانس طراحی دانشگاه نجف آباد کارشناس شهرسازی ۱۸
علی نجارزاده گان لیسانس عمران دانشگاه صنعتی اصفهان طراح سازه و عمران ۱۹
مسعود بنده خدا فوق لیسانس ترافیک علم و صنعت مشاور ترافیکی ۱۷


نظرات