بلند مرتبه

بلند مرتبه

خلاصه فعاليت

طراحی، محاسبه و ارائه نقشه های سازه های فولادی، بتنی
طراحی و ارایه نقشه های فاز 1 و 2 معماری

طراحی و ارایه نقشه های تاسیسات الکتریکی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره شرکت بلند مرتبه:

طراحی، محاسبه و ارائه نقشه های سازه های فولادی، بتنی

- طراحی و ارایه نقشه های فاز ۱ و ۲ معماری

طراحی و ارایه نقشه های تاسیسات الکتریکی

زمینه های فعالیت گروه سازه: 

طراحی، محاسبه و ارائه نقشه های سازه های فولادی، بتنی

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سازه های فولادی با اتصالات پیچ و مهره ای

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سازه های فولادی با اتصالات جوشی

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سازه های صنعتی و سوله

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سقف های عرشه فولادی

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سازه های بتن آرمه

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های فونداسیون و دال های بتن آرمه

- بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های موجود

- ارایه جداول برآورد کامل و تفکیکی فولاد مصرفی در سازه های فولادی

- ارایه جداول برآورد کامل و تفکیکی میلگرد و بتن مصرفی در سازه های بتن آرمه

- ارایه دفترچه محاسبات و چک لیست های مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساخت

- ارایه برگه های تعهد محاسبات

زمینه های فعالیت گروه معماری : 

- طراحی و ارایه نقشه های فاز ۱ و ۲ معماری

- طراحی نما

- طراحی داخلی

- اخذ پروانه ساخت

- ارایه برگه های تعهد معماری

زمینه های فعالیت گروه تاسیسات: 

- طراحی و ارایه نقشه های تاسیسات الکتریکی

- طراحی و ارایه نقشه های تاسیسات مکانیکی

- ارایه برگه های تعهد تاسیسات الکتریکی

- ارایه برگه های تعهد تاسیسات مکانیکی


نظرات