مهندسین مشاور آتی مان بنای ایرانیان

مهندسین مشاور آتی مان بنای ایرانیان

خلاصه فعاليت

این شرکت به عنوان عضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بارتبه یک در زمینه طراحی و نظارت با مدیریت آقای مهندس مجید کیمیایی مهر پایه ارشد معماری با شماره ۳۷۵۴۹۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره  شرکت مهندسین مشاور آتی مان بنای ایرانیان( طراح وناظر):

این شرکت به عنوان عضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بارتبه یک در زمینه طراحی و نظارت با مدیریت آقای مهندس مجید کیمیایی مهر پایه ارشد معماریبا شماره ۳۷۵۴۹۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و با همکاری شرکت مهندسین مشاور آتی مان بنای پاسارگاد  (بعنوان شرکت مجری )با شماره ثبت ۳۷۷۱۵۶ با سهام۵۰درصدی آقای مهندس کیمیایی مشغول به فعالیت میباشد.

خدمات شرکت:

این شرکت مهندسین مشاورطبق اساسنامه ، در زمینه های ذیل فعالیت دارد :

ارائه خدمات مشاوره ای ساختمان شامل:

مهندسی طراحی، معماری و سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی و نظارت فنی بر اجرای آنها و نیز طراحی و ساخت و مشاوره

اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی و ساختمانی و عمرانی و واردات و صادرات و خرید و فروش مصالح ساختمانی و سایر کالاهای مجاز بازرگانی

انعقاد قرارداد داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور

شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی، اخذ وام اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی برای شرکت در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز دیگر در ارتباط با موضوع شرکت.نظرات