آبادشهر تدبیر (آشتک)

آبادشهر تدبیر (آشتک)

خلاصه فعاليت

اطلاعات شرکت در حال بروزرسانی می باشد

اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره آباد شهر تدبیر ( آشتک ):

شرکت آباد شهر تدبیر ( آشتک ) در سال ۸۵ هجری خورشیدی باعنایت خداوند متعال واتکاء به تجارب طولانی مؤسسین و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات کارشناسی و مشاوره ای ،توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های عمرانی وهمچنین انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی تأسیس گردید و تاکنون علاوه بر فعالیت در بخش خصوصی،طراحی و اجرای بسیاری از پروژه های ملی  را با موفقیت به اتمام رسانیده است تا علاوه بر ایجاد اشتغال، سهم بسزایی در توسعه عمران وآبادانی ایران اسلامی داشته باشد. همچنین شرکت مهندسین مشاور آبادشهرتدبیر ثبت شده به شماره ۲۸۵۹۲۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران دارنده پروانه اشتغال بکار حقوقی موقت دو ساله به شماره  ۷۰۴۹۳-ح-۱۰  با توجه به دستورالعمل شماره ۹۰/۴۳۰/۱۰۷۷۱۴ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ جدید مطابق دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد . دپارتمان های تجارت و بازرگانی  و  حقوقی و داوری شرکت هم در سال های بعدی در دستور کار مدیران قرار گرفت و با اخذ کارت حقوقی بازرگانی فعال گردید .

موضوع فعالیت:

ارائه خدمات مشاوره معماری

ارائه خدمات مشاوره شهرسازی

ارائه خدمات مشاوره سازه

ارائه خدمات مشاوره تاسیسات برق و مکانیک

ضمائم:

گواهینامه ها:

  • دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره
  •  تخصص شهرسازی (پایه سه)
  •  تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی ودرمانی (پایه سه)
  •  تخصص ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی (پایه سه)

 

 

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات