حل مشکل مدارس پردیس/ بزرگترین معضل مسکن مهر ساخت مدرسه است.


استاندار تهران با بیان اینکه بیشترین معضل سایتهای مسکن مهر ایجاد فضای آموزشی و ساخت مدرسه است، گفت: برای سال تحصیلی آینده مشکل مدارس پردیس با توجه به سکونت خانواده‌های جدید و نیاز فعلی این شهرک به توسعه فضای آموزشی برطرف می‌شود؛ برای مسکن مهر پرند نیز ساخت ۳ مدرسه قطعی شده و امیدواریم که مشکلات این شهرک نیز برطرف شود.

حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات ساخت مسکن مهر ایجاد زیرساخت ها به ویژه ایجاد فضای آموزشی و ساخت مدرسه در این سایتهاست.

وی افزود: اگر قرار باشد ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به افراد ثبت نام شده در کل کشور تحویل داده شود و تنها هر واحد یک دانش آموز داشته باشد با در نظرگرفتن فرضیه اینکه تراکم جمعیت در کلاس ها ۳۰ نفره باشد تقریبا به ۴۳ هزار کلاس درس در کل کشور در سایت های مسکن مهر نیازمندیم.

مسکن مهر تهران نیازمند ساخت ۱۰ هزار کلاس درس دیگر است

هاشمی درباره تعداد کلاس های مورد نیاز مسکن مهر تهران نیز گفت: در تهران نیز حدودا به ساخت ۱۰ هزار کلاس دیگر برای واحدهایی که قرار است تحویل داده شود نیازمندیم که امیدواریم با کمک خیرین امکان ساخت مدرسه و حل این معضل بزرگ فراهم شود.

استاندار تهران ادامه داد: این تعداد کلاس مورد نیاز پایتخت به غیر از واحدهای آموزشی است که تاکنون در سایتهای مسکن مهر ساخته و تحویل داده شده است.

اولویت بودجه ۹۳ استانداری، آموزش و پرورش است

وی همچنین درباره نقش استانداری در نوسازی مدارس تخریبی پایتخت گفت: مدارس استیجاری و مدارس داخل بافت های فرسوده از مهمترین مشکلات پایتخت است که در حال حاضر نوسازی بافت های فرسوده در اولویت قرار گرفته و وزارت راه و شهرسازی نیز ایمن سازی و نوسازی بافت فرسوده را به یکی از برنامه های اصلی خود تبدیل کرده است که ما نیز با چارچوبهای کلی آن موافق هستیم.

استاندار تهران درباره اختصاص بخشی از بودجه استانداری برای نوسازی مدارس پایتخت گفت: در بودجه سال ۹۳ مدارس آموزش و پرورش در مجموع در اولویت قرار گرفته اند.

منبع: خبرگزاری مهر


نظرات