تولید سیمان از ۱۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تن گذشت.


تولید سیمان در۳ ماهه نخست امسال به ۱۸میلیون و۲۳۲ هزار و ۷۳۱ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید سیمان در ۳ ماهه نخست امسال به ۱۸ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۷۳۱ تن رسید که از این مقدار بیش از ۶ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۱۸۶ تن در خردادماه تولید شد.

همچنین در ۳ ماهه گذشته تولید کلینکر بیش از ۱۹ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۳۹۴ تن بود که نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۲ رشد ۴٫۲ درصدی داشته است. تولید کلینکر در خرداد گذشته با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته به ۶ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۶۲۶ تن رسیده است.

براین اساس در ۳ ماهه گذشته توزیع سیمان در جامعه مصرفی بالغ بر ۱۴ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۷۳۱ تن انجام گرفته است همچنین توزیع این محصول در خرداد به میزان ۵ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۶۷۳ تن بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر


نظرات