یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

زمان:۴  لغایت ۷ مهرماه ۱۳۹۴
برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اطلاع از آخرین اطلاعات در watex.ir

CrthNews


نظرات