ثبت نام کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا


 

 

 

ثبت نام در کنفرانس

مراحل ثبت‌نام در کنفرانس :

۱. تکمیل فرم ثبت‌نام شرکت در کنفرانس و مشخص‌ساختن نوع گروه شرکت‌کننده؛

۲. پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت‌نام (قابل پرداخت با کلیه کارت‌های عضو شبکه شتاب) و یا ثبت اطلاعات فیش بانکی

- شماره حساب ۴۸۱۲۳۱۸۹/۹۵ بانک ملت شعبه ولیعصر به نام مرکز معماری و شهرسازی موسسه پژوهشگران مقاوم ساز ایران اسلامی مربوط به کنفرانس ملی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا و ۰۱۰۹۰۶۲۷۰۳۰۰۲ بانک ملی شعبه مسجد کبود تبریز بنام موسسه موسسه پژوهشگران مقاوم ساز ایران اسلامی

 

تذکر مهم :

کلیه شرکت‌کنندگانی که هزینه ثبت‌نام در کنفرانس را از طریق مراجه حضوری به بانک پرداخت نموده‌اند، می‌بایست اطلاعات ذیل را بر روی فیش بانکی به صورت خوانا درج نموده و فیش را در ایمیل کنفرانس، بارگذاری و ارسال نمایند.

- نام و نام‌خانوادگی شرکت‌کننده(گان)

- کد ملّی شرکت‌کننده(گان)

- شناسه مقاله (در صورت وجود)

علاوه بر شرایط فوق الذکر, جهت ثبت نام می توانید به کانون معماران معاصر نیز مراجعه بفرمایید.

منبع: کانون معماران معاصر


نظرات