پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته


پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته

زمان برگزاری: ۶-۹ آبان ۱۳۹۴

محل برگزاری: تهران- مصلی بزرگ امام خمینی

اطلاعات بیشتر: mruexpo.com

poster-new


نظرات