پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان اداری


پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان اداری

زمان برگزاری: ۲-۵ دی ماه ۱۳۹۴

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اطلاعات بیشتر: persiafipco.com

TS-News-Hofex


نظرات