پلکانی از مهره ها


پلکانی از مهره ها

dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_2

این پلکان مهره ای الهام گرفته از ستون فقرات یک نوع وال بوده و یک تقلید ساده از یک فرم ارگانیک نیست بلکه کشف و شهودی است در شکل دادن به یک ساختار. قسمت اعظم طراحی اصلاح یک مدول منفرد یا در حقیقت یک مهره بوده تا این مدول ها در کنار هم به یک ستون یکپارچه تبدیل شوند که از کف یک طبقه شروع شده و به کف طبقه دیگر منتهی می شوند. ترکیب این مهره ها در کنار هم یک سازه صلب و خودایستا به وجود می آورد.

dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_1 dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_5

لایه خارجی از لایه های مختلف از فایبر متریال کامپوزیت های بادوام ساخته شده است در حالیکه قسمت داخلی المان سازه ای کلیدی است. اتصال مهره ها با استیل و پین های فلزی است. زمانیکه مهره ها به هم متصل می شوند پشت هر پله با فوم سازه ای و یک شبکه از میله های فلزی تحکیم می شود.

صفحات فلزی به کف متصل شده و مهره فوقانی به زمین مهار می شود. به جز این مورد هیچ پشتیبان مخفی دیگری برای این سازه وجود ندارد چرا که این پلکان به گونه ای طراحی شده که به عنوان یک المان سازه ای عمل کرده و بار ناشی از کاربران خود را تحمل کرده و آن را به زمین انتقال دهد. اتصالات پین شده در پلیت های زمین همراه با اتصالات بین مدول ها به پلکان این امکان را می دهد که به در برابر پیچش و نیروهای چرخشی حاصل از پله ها و اسپیرال طره ای، به خوبی مقاومت کند.

vertebrae-staircase-connections-drawing vertebrae-staircase-single-vertebra-drawing

dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_3 dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_6 dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_7 dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_8 dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_9 dezeen_Vertebrae-Staircase-by-Andrew-McConnell_10

منبع: dezeen.com
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات