پانل های آکوستیک مدولار SCALE


پانل های آکوستیک مدولار SCALE

Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer

پایداری تنها به معنای بازیافت نیست بلکه گسترش مدت زمان استفاده از یک محصول به واسطه انعطاف پذیری آن و قابلیت به کارگیری در محیط های مختلف نیز بخشی از ایده پایداری است. پانل های SCALE اولین سیستم آکوستیک سوپر مدولار خود ایستا در جهن می باشد که در محیط های کاری قابلیت نصب و جمع کردن دارد.

Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-02 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-03 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-04 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-05 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-06 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-07 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-08 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-09 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-10 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-11 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-12 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-13 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-14 Scale-super-modular-stand-alone-acoustic-system-by-Layer-15

منبع: retaildesignblog.net
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات