پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

زمان:۱۸ لغایت ۲۱ مرداد
ساعت بازدید:۹ الی ۱۶
برگزار کننده:اتاق تعاون تهران
تلفن:۸۸۸۹۱۸۷۹-۰۲۱
۰۲۱-۸۸۸۹۱۸۸۲

15thSanat Sakhteman


نظرات