هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (مصالح، معماری و فناوری های نوین)


هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (مصالح، معماری و فناوری های نوین)

زمان:۲۲  لغایت ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان

اطلاع از آخرین اطلاعات در isfahanfair.ir

photo_2015-09-19_10-31-58


نظرات