معافیت پیمانکاران ساختمانی از پرداخت حق بیمه کارگران


سرانجام بررسی لایحه بودجه سال۱۳۹۲ با گذشت بیش از ۷۰روز از سال در صحن علنی مجلس پایان یافت و در آخرین مصوبات نمایندگان با معافیت پیمانکاران ساختمانی از پرداخت حق بیمه کارگران موافقت کردند و در تصمیم دیگری ستاد مبارزه با تحریم‌ها را موظف کردند تا تمامی مصوبات خود را برای رئیس مجلس ارسال کند که درصورت مغایرت با قانون و مقررات، تصمیم‌های اتخاذ شده را برای تعیین تکلیف به شورای امنیت ملی ارسال کند.
به گزارش همشهری، با تصمیم مجلس مبنی بر معافیت مالیاتی پیمانکاران ساختمانی مقرر شد تا سهم آنها از حق بیمه کارگران ساختمانی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین ‌شود. همچنین از تاریخ تصویب قانون بودجه سال‌جاری، پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود.


نظرات