فیلیپ استارک و طراحی یک نمای حبابی برای یک باشگاه ورزشی در فرانسه


فیلیپ استارک و طراحی یک نمای حبابی برای یک باشگاه ورزشی در فرانسه

TS News-philippe-starck_le-nuage (1)

فیلیپ استارک که پیشینه گسترده ای در طراحی مبلمان، محصول و طراحی صنعتی دارد در دنیای معماری نیز دست به خلاقیت زده و نمای حبابی مرکز ورزشی le nuage را طراحی کرده است. شفافیت موضوع خلق این نمای متفاوت بوده است. حباب های پر شده از هوا با استفاده از ETFE شکل گرفته و در کنار نمایش حس سبکی تصویری همراه با اعوجاج از فعالیتهای فضای داخل به دست می دهند.

TS News-philippe-starck_le-nuage (3)

TS News-philippe-starck_le-nuage (4)

TS News-philippe-starck_le-nuage (7)

TS News-philippe-starck_le-nuage (16)

TS News-philippe-starck_le-nuage (15)

TS News-philippe-starck_le-nuage (13)

TS News-philippe-starck_le-nuage (11)

TS News-philippe-starck_le-nuage (8)

TS News-philippe-starck_le-nuage (26)

TS News-philippe-starck_le-nuage (24)

TS News-philippe-starck_le-nuage (20)

TS News-philippe-starck_le-nuage (19)

TS News-philippe-starck_le-nuage (17)

در طراحی فضاهای داخلی از مبلمان مشهور طراحی شده توسط استارک استفاده شده و در کل طراحی بنا روی اجتماعی کردن افراد و تامین سلامت فیزیکی و روانی آنها متمرکز شده است.

منبع: designboom.com

ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان

لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.


نظرات