عنصر طراحی خط در طراحی داخلی، مبلمان و نورپردازی


عنصر طراحی خط در طراحی داخلی، مبلمان و نورپردازی

خط از عناصر اولیه طراحی است. در ادامه نمونه هایی از کاربرد خطوط نازک سیاه رنگ در معماری داخلی، طراحی داخلی، طراحی مبلمان و طراحی تجهیزات نورپردازی آورده شده است.

 6-Living-Light-by-Nissa-Kinjalina-Yellowtrace-43 8-Wireflow-Pendant-by-Arik-Levy-for-VIBIA-Yellowtrace-07 9-Wireflow-Pendant-by-Arik-Levy-for-VIBIA-Yellowtrace-23 10-Untitled-by-Fred-Sandback-Yellowtrace-15 11-Untitled-by-Fred-Sandback-Yellowtrace-13 12-Untitled-by-Fred-Sandback-Yellowtrace-14 15-Urban-Philosophy-Chair-by-Nissa-Kinzhalina-Yellowtrace-62 16-Photographers-Weekendhouse-by-General-Design-Yellowtrace-56 17-Photographers-Weekendhouse-by-General-Design-Yellowtrace-55 18-Stair-by-Francesco-Librizzi-Milan-Yellowtrace-68 19-Avoa-Chair-by-Pedro-Paulo-Venzon-Yellowtrace-71 20-String-Lights-by-Michael-Anastassiades-for-Flos-Yellowtrace-16 21-Michael-Anastassiades-MC-8-Euroluce-2015-Yellowtrace 22-Michael-Anastassiades-MC-10-Euroluce-2015-Yellowtrace 24-My-Couch-My-Canvas-by-Annebet-Philips-Yellowtrace-48 26-Jean-Pierre-Raynauds-La-Maison-de-La-Celle-Saint-Cloud-Yellowtrace-48 27-Jan-Plechac-icons-Milan-2011-Yellowtrace-39 28-LINEE-Chair-by-Taewoo-Kim-Salone-Satellite-2013-Yellowtrace-77 30-Gentle-Hint-Chairs-by-Nissa-Kinzhalina-Yellowtrace-38 32-Wire-Frame-Furniture-by-NOIZ-Architects-Yellowtrace-65 39-Molteni-C-Console-60-and-Tavolino-35-by-Ron-Gillard-Yellowtrace-19 40-Panna-Cotta-Coffee-Table-by-Ron-Gillard-for-Molteni-C-Yellowtrace-21 41-TT3-Bookshlef-by-Ron-Gillard-for-Adelle-C-Yellowtrace-04 43-Border-Table-by-Hiroshi-Iwasaki-Nendo-Yellowtrace-07 44-Verk-table-by-SNICKERIET-Yellowtrace-06 46-Three-legged-Tea-table-by-Alex-Valder-Yellowtrace-10 47-Naturally-Furniture-Collection-by-Alexandra-Goncalves-Yellowtrace-49 48-Minimalistic-Basket-Tables-by-Mario-Tsai-Yellowtrace-46 49-Antologia-Bookshelf-By-Studio-14-for-Mogg-Yellowtrace-60 50-Spigolo-Lamp-Studio-Charlie-Yellowtrace-57 52-A-Skinny-Table-by-Seung-Jun-Jong-Yellowtrace-28 53-A-Skinny-Table-by-Seung-Jun-Jong-Yellowtrace-29 57-LVDV-ism-architecten-Yellowtrace-73 57-ZBL-House-by-Paritzki-and-Liani-Architects-Yellowtrace-67 Marlena-Kudlicka-unprotected-0-horizontal-2015-sculpture-and-collage-Yellowtrace-09 V-Ave-S-R-Concept-Store-by-Guise-Yellowtrace-05

منبع:yellowtrace.com
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات