صنعت مد و طراحی فضاهای داخلی


صنعت مد و طراحی فضاهای داخلی

TS News-interior&Fashion (12)

در صنعت مد همواره طراحی فضاهای داخلی جهت عکاسی از تازه های این صنعت قابل توجه بوده است. در ادامه نمونه هایی از معماری و طراحی فضاهای داخلی مورد استفاده در این صنعت گردآوری شده است.

TS News-interior&Fashion (18) TS News-interior&Fashion (17) TS News-interior&Fashion (16) TS News-interior&Fashion (15) TS News-interior&Fashion (14) TS News-interior&Fashion (9) TS News-interior&Fashion (10) TS News-interior&Fashion (11) TS News-interior&Fashion (13) TS News-interior&Fashion (8) TS News-interior&Fashion (7) TS News-interior&Fashion (6) TS News-interior&Fashion (5) TS News-interior&Fashion (4) TS News-interior&Fashion (3) TS News-interior&Fashion (2) TS News-interior&Fashion (1)

منبع:yellowtrace.com
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات