ششمین نمایشگاه بین المللی معماری، خانه مدرن، دکوراسیون داخلی


ششمین نمایشگاه بین المللی معماری، خانه مدرن، دکوراسیون داخلی

زمان برگزاری: ۲۰-۲۳ دی ماه ۱۳۹۴

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اطلاعات بیشتر: midex.ir

TS News- Midex


نظرات