ساخت غرفه موقت فستیوال عکاسی کیوتو توسط shigeru ban


shigeru-ban-kotographie-paper-tube-temporary-pavilion-kyoto-designboom-02

ساخت غرفه موقت فستیوال عکاسی کیوتو توسط shigeru ban

معمار ژاپنی، shigeru ban، در کیوتو مرکزی غرفه ای از لوله های کاغذ برای میزبانی یک نمایشگاه موقتی عکس طراحی کرده است. این بنا در مجاورت تالار مرکزی شهر کیوتو قرار گرفته و از ۲۷ ستون ساخته شده از لوله کاغذ تشکیل شده و درنهایت با پانل های پلاستیکی شفاف سقف آن پوشانیده شده است. در فضای داخل بازدیدکنندگان از میان فضاهای گرم گالری عبور می کنند که نمایشگر آثار عکاس آلمانی martin gusinde می باشد.

shigeru-ban-kotographie-paper-tube-temporary-pavilion-kyoto-designboom-01shigeru-ban-kotographie-paper-tube-temporary-pavilion-kyoto-designboom-03 shigeru-ban-kotographie-paper-tube-temporary-pavilion-kyoto-designboom-04 shigeru-ban-kotographie-paper-tube-temporary-pavilion-kyoto-designboom-05

منبع: designboom.com

ترجمه: www.Tehransazan.com

لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.


نظرات