دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش


دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

زمان برگزاری: ۲۸-۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

محل برگزاری: مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش

اطلاعات بیشتر: iranconfair.ir

Ts event- sanat sakhteman


نظرات