آتلیه یوکوک اینستالیشنی از طاق های بافته شده در میان یک باغ گوتیک به نمایش گذاشت.


آتلیه یوکوک اینستالیشنی از طاق های بافته شده در میان یک باغ گوتیک به نمایش گذاشت.

آتلیه یوکوک  (Atelier YokYok)  تونلی از طاق ها در یک باغ گوتیک نصب کرده است. رشته های باریک آبی رنگ در میان فریم های طاقی شکل در باغ دیر این کاتدرال فرانسوی گسترده شده است.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_sqb

این آتلیه اینستالیشن موردنظر را به نام Les Voûtes Filantes در یک دیر قرن شانزدهمی سبک گوتیک در کاتدرال استفان در جنوب غربی فرانسه بنا کرده است.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_10

طراحان این اینستالیشن درصدد ساخت دنباله ای از مسیرهای تردد محصور در فضای عبور و مرور موجود در این باغ بوده اند. این مسیر از گوشه های باغ فرد را به فضای دایره ای شکل مرکزی هدایت می کند.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_0

این رشته ها در میان فریم های فلزی باریک به شکل طاق هایی از سبک های مختلف معماری محصور شده است.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_12

این آتلیه ابراز کرد: این طاق ها با اصالت های مختلف با یک سازه بافته شده رنگی به هم اتصال یافته اند که با نور و هنر بازی می کند. نوری را آشکار می کند و متریال را از معماری می زداید.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_2فرم این بنا متشکل از طاق های چهاربخشی و نیم دایره و همچنین قوس های نوک تیز و دو انحنائی می باشد که همه آنها در سبک گوتیک مورد استفاده داشته اند. مورد آخر قوس های نوک تیز هستند که باغ را احاطه کرده اند.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_11

دو طاق در دو انتها هر یک از مسیرها به صورت نا متشابه قرار گرفته اند.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_4

رشته های آبی رنگ با فرم طاق ها هماهنگ شده و یک پوشش نیمه شفاف ساخته اند تا بازدیدکنندگان بتوانند زیر آنها راه بروند.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_1

لبه هر یک از فرم های داخلی به مجاور آن با رشته های بیشتر متصل شده و یک فنس مربعی پیرامون المان سبز دایره ای شکل در مرکز باغ می سازد.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_5

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_6

رشته های دیگری از قوس های خارجی به مقاطع بنای کاتدرال کشیده شده است تا این سازه را ایستا نگه دارد.

Les-Voutes-Filantes-installation_Cahors-France_Atelier-YokYok_dezeen_468_9

این اینستالیشن تا پایان ژوئن ۲۰۱۵ در این مکان قرار خواهد داشت. این اینستالیشن یکی از سه پروژه برنده مسابقه باغ منظر Cahors می باشدکه به عنوان بخشی از فستیوال  Juin Jardins Cahors 2015 است که شامل ۲۵ باغ عمومی پیرامون شهر می باشد.

منبع: dezeen.com
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات