افزودن یک حجم دو طبقه با پوشش مسی بر فراز ساختمان هاروارد توسط Kennedy & Violich


افزودن یک حجم دو طبقه با پوشش مسی بر فراز ساختمان هاروارد توسط Kennedy & Violich

Tozzer-Anthropology-Building-by-KVA-Kennedy-and-Violich-Architecture_dezeen_784_0

گروه معماران Kennedy & Violich بنایی از دانشگاه هاروارد متعلق به دهه ۱۹۷۰ را با افزودن یک بخش دوطبقه همراه با بام شیب دار گسترش داده اند.

Tozzer-Anthropology-Building-by-KVA-Kennedy-and-Violich-Architecture_dezeen_468_4

بخش گسترش یافته بنا شامل دفاتر و کلاس ها برای برنامه های مربوط به انسان شناسی اجتماعی بوده و شامل یک کتابخانه برای کل دپارتمان انسان شناسی می باشد.

Tozzer-Anthropology-Building-by-KVA-Kennedy-and-Violich-Architecture_dezeen_468_3

این پروژه بعلاوه شامل ساخت یک ورودی جدید برای این بنای سه طبقه بوده، که در اصل توسط شرکت Johnson Hotvedt و شرکا در ۱۹۷۴ تکمیل شده است.

Tozzer-Anthropology-Building-by-KVA-Kennedy-and-Violich-Architecture_dezeen_468_2

منابع کتابخانه دیجیتالی شده و نسخه های چاپی از کتابخانه منتقل شده است. این کاهش وزن کتاب ها باعث شده است ظرفیت سازه برای تحمل دو طبقه جدید شامل کلاسه ها و دفاتر پاسخگو باشد. این بخش الحاقی فضای قابل کاربرد بنا را تا ۲۹ درصد افزایش داده است. این طبقات جدید پیرامون یک حفره پوشیده از چوب درخت غان قرار گرفته اند که به خوبی نور گرفته و صدا و نور را منعکس می کند. دفاتر، کلاس ها و فضاهای تجمع غیررسمی این فضای زنده را احاطه می کنند که نور را به داخل بنا می آورد و ارتباط بصری بین طبقات را فراهم می کند. بام مسی جدید بر فراز این سازه شیبدار بوده تا نور روز را به داخل بنا هدایت کند.

Tozzer-Anthropology-Building-by-KVA-Kennedy-and-Violich-Architecture_dezeen_468_5

در این پروژه بازسازی فنداسیون، زیرساخت ها و سازه فولادی و بتنی حفظ شده اند. پوشش آجری می بایست تعویض می شده است. ساختار بنا با آجرهای  نسوز وایرکات شده دوباره پوشش داده شده است.

Tozzer-Anthropology-Building-by-KVA-Kennedy-and-Violich-Architecture_dezeen_468_1

منبع: Dezeen.com
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات