اتصال خلاقانه چوبی


اتصال خلاقانه چوبی

یک چوب کار ژاپنی در استرالیا از یک اتصال خلاقانه چوبی که در سه جهت امکان اتصال را فراهم می سازد را به نمایش گذاشته است. او می گوید این اتصال که در ژاپن آنچنان شناخته شده نیست کاوایی تسوگیت نام دارد و توسط یک پروفسور ژاپنی در دانشگاه توکیو اختراع شده است.

348015_81_41624_GL068_IdO

348014_81_41624_zxE0CPbOU

 منبع: core77.com
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات