آشنایی با مصالح نوین: پارتیشن های کاغذی


پارتیشن های کاغذی

PaperSoftwall

پارتیشن های کاغذی دیواره هایی سبک و ایستا هستند که می توانند به هرشکلی فضا را تفکیک کرده و در هنگام عدم نیاز جمع شده و انبار شوند. این دیوارها می توانند انتقال صوت را تعدیل کرده و نور را جذب و عبور دهند. این محصول از ۴۰۰ لایه کاغذ سفید شفاف لانه زنبوری کندگیر از نظر اشتعال ساخته شده است که در نهایت با نمد طبیعی پوشش داده شده است. لایه ضخیم نمد تا خورده است تا برای زمانیکه این دیواره باز است نقش دستگیره را ایفا کند و زمانیکه دیواره جمع شده است نقش یک محافظ را ایفا می کند.

این دیواره کاغذی مدولار بوده و دیواره ها به هم قابلیت اتصال دارند. اگرچه کاغذ حساس و نازک است اما طراحی لانه زنبوری پارتیشن کاغذی آن را به صورت شگفت انگیزی نسبت به جابه جایی های عمومی مقاوم کرده است.

منبع: transmaterial.net
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات