آشنایی با اسلب های Holedeck


آشنایی با اسلب های Holedeck

Holedeck-TS (1)

Holedeck-TS (2)

تیم اسپانیایی alarcon+asociados سازه Holedeck را با قابلیت جای دهی یک بنای ۶ طبقه در حجم یک بنای ۵ طبقه تولید کرده است. وافل بتنی Holedeck سیستمی متشکل از مولفه های توخالی است که دهانه ای عریض و ارتفاع بلند دارند. این حجم قابل سوراخ شدن بوده و بنابراین فضای موردنیاز تاسیسات به ارتفاع فضای موردنیاز برای سازه نیافزوده و نیازی به سقف کاذب برای پوشاندن آنها نیست. Holedeck برای ساختمان هایی که نیاز به تاسیسات گسترده ای دارند مانند ادارات، بیمارستان ها و مدارس مناسب است.

Holedeck-TS (7)

بنای logytel R+D با استفاده از Holedeck

Holedeck-TS (8)

چهارچوب کار در حین ساخت

Holedeck-TS (6)

راهکار ارائه شده توسط Holedeck

Holedeck-TS (9)

مراحل مختلف اجرای Holedeck

Holedeck-TS (5)

یک جزء از Holedeck

Holedeck-TS (3)

کانسپت برگرفته از ساختار استخوان

Imprimir

منبع: designboom.com
ترجمه:  بانک اطلاعات صنعت ساختمان  تهران سازان
لطفا در صورت کپی آدرس سایت www.Tehransazan.com را به عنوان منبع ترجمه ذکر کنید.

نظرات