گسترش تجهیزات دانا

گسترش تجهیزات دانا

خلاصه فعاليت

ارائه تجهیزات مکانیزه در حوزه ترافیکی- نصب و راه اندازی پلهای مکانیکی عابر پیاده- نماینده انحصاری پارکینگ های مکانیزه پیش ساخته SMART PARKING کره جنوبی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

ارائه تجهیزات مکانیزه در حوزه ترافیکی- نصب و راه اندازی پلهای مکانیکی عابر پیاده- نماینده انحصاری پارکینگ های مکانیزه پیش ساخته SMART PARKING کره جنوبی

تلفن

77601190, 77626021-2

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات