گروه صنعتی سهند

گروه صنعتی سهند

خلاصه فعاليت

تولیدکننده ماشین آلات رزوه کاری آرماتور- ماشین آلات برش آرماتور- انواع کوپلر و ملزومات جانبی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده ماشین آلات رزوه کاری آرماتور- ماشین آلات برش آرماتور- انواع کوپلر و ملزومات جانبی

تلفن

88719255-6

پست الکترونیکی

info@sahandsplices.com

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات