کیمیا فوم البرز

کیمیا فوم البرز

خلاصه فعاليت

تولید کننده بلوک های بتنی سبک با فاق و زبانه- شیب بندی و کف سازی بام و طبقات ساختمان

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولید کننده بلوک های بتنی سبک با فاق و زبانه- شیب بندی و کف سازی بام و طبقات ساختمان

تلفن

36777160-61

فکس

36777162

پست الکترونیکی

info@k-f-alborz.com

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکننده

کلمات کلیدی مرتبط


نظرات