کارگاه صنعتی میلاد

کارگاه صنعتی میلاد

خلاصه فعاليت

بورس انواع آهن آلات صنعتی، ساختمانی- تولید بولت، خمکاری، حدیده کاری، رولینگ کاری، خم عصائی، برش و سوراخکاری انواع ورق

اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

بورس انواع آهن آلات صنعتی، ساختمانی- تولید بولت، خمکاری، حدیده کاری، رولینگ کاری، خم عصائی، برش و سوراخکاری انواع ورق

تلفن

66673989

فکس

66673990

نشانی پستی

تهران- شادآباد- بازارآهن غربنظرات