کائولن خراسان

کائولن خراسان

خلاصه فعاليت

تولیدکننده کائولن- ماده اولیه صنعت سرامیک

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده کائولن- ماده اولیه صنعت سرامیک

تلفن

0511-7673034-5 

فکس

0511-7620172

نشانی پستی

مشهد- بلوار سجاد- خيابان بهار 17- اقاقيا يكم- شماره 39

پست الکترونیکی

info@kaolin-co.com

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات