پوشش گستر قشم

پوشش گستر قشم

خلاصه فعاليت

ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی و اجرای خدمات محافظت غیرعامل در برابر حریق- بردهای ضدحریق- درب های ضدحریق- شیشه های ضدحریق- پرده های ضدحریق- سیستم های آتش بند و دودبند- رنگ و سیستم های اسپری ضدحریق ساختمانی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

 ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی و اجرای خدمات محافظت غیرعامل در برابر حریق- بردهای ضدحریق- درب های ضدحریق- شیشه های ضدحریق- پرده های ضدحریق- سیستم های آتش بند و دودبند- رنگ و سیستم های اسپری ضدحریق ساختمانی

تلفن

42754

فکس

88369323

نشانی پستی

تهران- شهرک غرب- خوردین- بعد از چهارراه دادمان- کوچه توحید 1- پلاک 41- ساختمان پوشش گستر قشم

پست الکترونیکی

info@pgco.com

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات