پایکار بنیان

پایکار بنیان

خلاصه فعاليت

واردکننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی- نمایندگی برندهای امرن- فونیکس کنتاکت و ریتال

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

واردکننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی- نمایندگی برندهای امرن- فونیکس کنتاکت و ریتال

تلفن

82441000

فکس

88883046

نشانی پستی

تهران- خیابان وزرا- روبروی خیابان ۳۵- پلاک 102

نوع فعالیت

شرکت: واردکننده

کلمات کلیدی مرتبط


نظرات