پایپکس

پایپکس

خلاصه فعاليت

تولید کننده لوله و سیستم های لوله کشی کلکتوری- سنتی و گرمایش از کف

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولید کننده لوله و سیستم های لوله کشی کلکتوری- سنتی و گرمایش از کف

تلفن

22048090

فکس

22048090

نشانی پستی

تهران- ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه مدرس (چهارراه پارک وی)- شماره 14

پست الکترونیکی

info@pipex-co.com

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات