پاکمن

پاکمن

خلاصه فعاليت

تولیدکننده بویلر بخارو دیگ آب گرم، هیتر روغن داغ، ،واتر پک، پکیج ، سختی گیر،مبدل حرارتی ، دی اریتور، بویلر های بازیاب حرارتی، اکونومایزر،فیلتر شنی و مخازن تحت فشار- تولید دیگ های فایرتیوب و واترتیوب- طراحی و ساخت تاسیسات استخر

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده بویلر بخارو دیگ آب گرم، هیتر روغن داغ، ،واتر پک، پکیج ، سختی گیر،مبدل حرارتی ، دی اریتور، بویلر های بازیاب حرارتی، اکونومایزر،فیلتر شنی و مخازن تحت فشار-  تولید دیگ های فایرتیوب و واترتیوب- طراحی و ساخت تاسیسات استخر

تلفن

88739075-9

پست الکترونیکی

info@Packman.ir

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات