پارس خاموت

پارس خاموت

خلاصه فعاليت

سازنده انواع دستگاه های خم و برش میلگرد، خاموت زن برقی، کلاف بازکن- دستگاه برش هیدرولیک- برش مکانیک- اسپیرال زن

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

سازنده انواع دستگاه های خم و برش میلگرد، خاموت زن برقی، کلاف بازکن- دستگاه برش هیدرولیک- برش مکانیک- اسپیرال زن

تلفن

0311-3876357-61

فکس

0311-3866883

نشانی پستی

اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان 12 بهمن

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات