پارس آرای کوهستان

پارس آرای کوهستان

خلاصه فعاليت

واردکننده پارکت- پوشش نما- پوشش چوبی کف (دکینگ) – پنل تمام چوب- پروفیل تمام چوب- سازه های تمام چوب- پوشش رزینی و لاک چوب- چسب پارکت- چسب های مونتاژ و محصولات کفسازی- دستگاه ساب و پولیش پارکت

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

واردکننده پارکت- پوشش نما- پوشش چوبی کف (دکینگ) – پنل تمام چوب- پروفیل تمام چوب- سازه های تمام چوب- پوشش رزینی و لاک چوب- چسب پارکت- چسب های مونتاژ و محصولات کفسازی- دستگاه ساب و پولیش پارکت

تلفن

22600074, 22631405

فکس

22631608 

نشانی پستی

تهران- خیابان ظفر- خیابان فرید افشار- خیابان دولتشاد شرقی - انتهای خیابان دلیری - خیابان ناهید- خیاب

پست الکترونیکی

Info@parsaray.com

نوع فعالیت

شرکت: واردکنندهنظرات